Asit-Baz ve Porfirinler Testi'ne Hoş Geldin, hemen testi çöz ve sonucunu gör.

Adınız
E-mail adresiniz
1. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetli asit kategorisindendir?
2. Hidrojen iyonu biyokimyasal ve metabolik aktivitelerin düzenlenmesinde etkilidir.
3. Arterial kanda kanın normal pH değeri nedir?
4. Aşağıdakilerden hangisi solunumsal asidozun özelliklerinden değildir ?
5. Porfirin halka sisteminin en basit temel maddesi pirol halkasıdır.
6. Aşağıdakilerden hangisi hemoglobinin özelliklerinden biridir ?
7. Kemik iliğinde hemoglobin oluşturmak, karaciğerde ise sitokrom oluşturmak için porfirin sentezlenir.
8. Aşağıdakilerden hangisi asit-baz dengesinin sağlanması için kullanılmaz?
9. Aşağıdakilerden hangisi hemoglobinin bileşiklerinden biri değildir?
10. Aşağıdakilerden hangisi metabolik alkolozun belirtilerinden biridir?