Online Testler

Yeni Dersler Eklenmeye Devam Edilecektir…

Önemli: Online testlerde kullanılan sorular bir çok kaynaktan alınmıştır ve ayrıca bazı sorular özel olarak hazırlanmıştır. Bu yüzden izinsiz olarak kullanılması telif hakkına girer.

Kaynaklar:

Milli Eğitim Bakanlığı Anatomi ve Fizyoloji Ders Modülleri, 2012

AÖF Geçmiş Yıllara Ait Sınav Soruları

Detaylı kaynak bilgisi almak için bize info@hemsirekitabi.com mail adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

online testler

Online Testler

Hangi Bölümler Bu Testleri Çözebilir?

  • Hemşirelik Bölümü Testleri
  • Tıp Fakültesi Testleri Bölümü Testleri
  • Eczacılık Bölümü Testleri
  • Ebelik Bölümü Testleri
  • Ftr Bölümü Testleri
  • Paramedik Bölümü Testleri
  • Yaşlı Bakım  Hizmetleri Bölümü Testleri
  • Anestezi Bölümü Testleri
  • Eczane Hizmetleri Bölümü Testleri

Online Testlerdeki Bazı Örnek Sorular:

Mikrobiyoloji Online Testlerdeki Sorular:

Mikrobiyoloji Testleri Örnek Soru:
Myobacterium tuberculosis’in üretilmesi için kullanılan katı besiyeri hangisidir?
a. Endo agar
b. Kanlı agar
c. Löfler besiyeri
d. Löwenstein-Jensen besiyeri

Mikrobiyoloji Testleri Örnek Soru:
Bir ortam veya maddenin bütün canlı organizmalardan arındırılması işlemine ne ad verilir?
a. Sterilizasyon
b. Pastörizasyon
c. Dezenfeksiyon
d. Kontaminasyon

Mikrobiyoloji Testleri Örnek Soru:
Biri küçük diğeri büyük iç içe geçebilen iki parçadan yapılmış ve içine genellikle katı besiyeri dökülerek klinik örneklerin ekilmesi işleminde kullanılan cam malzeme aşağıdakilerden hangisidir?
a. Petri kutusu
b. Tüplük
c. Mezur
d. Öze

Mikrobiyoloji Testleri Örnek Soru:
Çeşitli dalga boylarındaki ışığın bir ortamdan geçirilirken şiddetindeki azalmayı ölçen alet aşağıdakilerden hangisidir?
a. Santrifüj
b. Benmari
c. Etüv
d. Spektrofotometre

Mikrobiyoloji Testleri Örnek Soru:
Muayene maddesinden besiyerine ekim yapıldıktan sonra etkeninin üremesi içn en uygun inkübasyon ısısı ve süresi nedir?
a. 4°C de 24 saat
b. 4°C de 48 saat
c. 20°C de 28 saat
d. 37°C de 24 saat

Mikrobiyoloji Testleri Örnek Soru:
Tüberküloz şüpheli bir hastanın balgam örneğinde aside dirençli etken bakteriyi göstermek için aşağıdaki boyama yöntemlerden hangisi kullanılır?
a.Gram
b. Ziehi-Neelsen
c. Giemsa
d. Gümüşleme

Mikrobiyoloji Testleri Örnek Soru:
Bir kez kullanılıp atılan plastik enjektör ve benzeri lastik, plastik maddeler aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile sterilize edilir?
a. Etilen oksit
b. Klorlama
c. Sıcak su
d. Otoklav

Mikrobiyoloji Testleri Örnek Soru:
Organizmanın zararı ile sonuçlanan ve doku hasarı ve hastalık oluşturan immün cevap şekline ne ad verilir?
a. Alerjik reaksiyon
b. İmmün cevapsızlık
c. İmmunolojik tolerans
d. Opsonizasyon

Histoloji Online Testlerdeki Sorular:

Histoloji Testleri Örnek Soru:
“Hücreler sıkıca, bazal membran üzerine tek sıra halinde yan yana dizilmişlerdir.” şeklinde tarif edilen epitel türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tek katlı yassı epitel
b. Yalancı çok katlı prizmatik epitel
c. Çok katlı yassı epitel
d. Değişken (transizyonel) epitel

Histoloji Testleri Örnek Soru:
Aşağıdakilerden hangisi yer yer incelmekle beraber, beş tabakadan oluşan en kalın epitel türüdür?
a. Tek katlı prizmatik epitel
b. Boynuzlaşan çok katlı yassı epitel
c. Tek katlı kübik epitel
d. Yalancı çok katlı epitel

Histoloji Testleri Örnek Soru:
Beyin-omurilik sıvısının salgılanmasında sorumlu nöroglia hücresi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Fibröz astreositler
b. Mikroglia
c. Protoplazmik astreositler
d. Epandim hücreleri

Histoloji Testleri Örnek Soru:
Dolaşım sisteminin tüm iç yüzünde bulunan epitel türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tek katlı kübik epitel
b. Tek katlı basit prizmatik epitel
c. Yalancı çok epitel
d. Tek katlı yassı epitel

Histoloji Testleri Örnek Soru:
Akson ile dendrit arasında oluşan morfolojik sinaps aşağıdakilerden hangisidir?
a. Aksosomatik sinaps
b. Aksodendritik sinaps
c. Akso-aksonik sinaps
d. Aksokaryonik sinaps

Histoloji Testleri Örnek Soru:
Çizgili kaslarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Çizgili kas hücreleri genellikle silindirik şekillidir.
b. Yassı şekilli birçok çekirdek sarkolemmanın hemen altında yerleşmiştir.
c. Sarkoplazmalarında bol miktarda kontraktil miyofibriller bulunur.
d. Enine çizgilenme göstermez.

Fizyoloji Online Testlerdeki Sorular:

Fizyoloji Testleri Örnek Soru:
Bir cisme uzanırken uzaklık ayarı yapılamamsı, istemli hareketler sırasında ellerde titreme ve kaslarda gevşeklik ortaya çıkması aşağıdaki yapıların hangisinde hasar olduğunu gösterebilir?
a. Basal ganglionlar
b. Beyincik
c. Bulbus
d. Thalamus

Fizyoloji Testleri Örnek Soru:
Büyüme hormonunun erişkin yaşta aşırı salgılanması sonucunda aşağıdakilerden hangisi gelişir?
a. Cücelik
b. Akromegali
c. Kretenizm
d. Devlik

Fizyoloji Testleri Örnek Soru:
Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda ya da çocukluk döneminde tiroid hormonun salgılanmaması durumunda ortaya çıkan tablodur?
a. Guatr
b. Hipotiroidizm
c. Hipertiroidizm
d. Kretenizm

Fizyoloji Testleri Örnek Soru:
Aşağıdakilerden hangisi, uterusun embriyoyu barındıran ve düz kas yapıya sahip olan tabakasıdır?
a. Parametrium
b. Myometrium
c. Endometrium
d. Endotelyal tabaka

Fizyoloji Testleri Örnek Soru:
Yaşamın devam edebilmesi için vazgeçilmez bir kimyasal madde olan su ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
a. Yetişkin bir insanın vücut ağırlığının %50-60 sudur.
b. Yaş ilerledikçe insan c. vücudundaki su oranı artar
c. Vücudumuzun su oranı sabittir
d. Vücudumuzdaki su oranı yaşa, cinsiyete, kiloya bağlı olarak değişebilir

Fizyoloji Testleri Örnek Soru:
Beyin bölgelerinden hangisi koku duyusu hariç bütün duyusal bilginin toplandığı ve beynin alt bölgelerine iletildiği bölgedir?
a. Cerebellum
b. Limbik sistem
c. Talamus
d. Hipotalamus

Anatomi Online Testlerdeki Sorular:

Anatomi Testleri Örnek Soru:
Denge ve motor hareketlerin koordinasyonunu sağlayan merkezi sinir sistemi (MSS) yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Pons
b. Temporal lob
c. Cerebellum
d. Bulbus

Anatomi Testleri Örnek Soru:
Koku harici duyuların kortekse gitmeden önce işlendikleri merkezi sinir sistemi (MSS) bölümü hangisidir?
a. Talamus
b. Epitalamus
c. Hipotalamus
d. Pons

Anatomi Testleri Örnek Soru:
El ve ayak ayalarındaki kalın deride bulunan, duysal mekanoreseptör gibi çalışmalarının yanında nöroendokrin işlevlere de sahip olan hücre hangisidir?
a. Langerhans hücreleri
b. Melanositler
c. Merkel hücreleri
d. Mastositler

Anatomi Testleri Örnek Soru:
Kemiklerin birbirine fibröz bağlar aracılığıyla bağlanmış olduğu eklem çeşiti aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sutura
b. Gomphosis
c. Syndesmosis
d. Symphysis

Anatomi Testleri Örnek Soru:
Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminin görevlerinden değildir?
a. Mikroorganizmlara karşı vücudun korunmasını sağlamak
b. Sesin oluşumunu sağlamak
c. Mekanik sindirimi sağlamak
d. Karbondioksit dengesini sağlamak

Anatomi Testleri Örnek Soru:
Aşağıdakilerden hangisi hipotalamus tarafından salgılanan ve hipofizin arka lobunda depolanan, vücudun sıvı dengesini ve kan basıncını kontrol eden hormondur?
a. ADH
b. LH
c. TSH
d. Prolaktin hormon

online testler