Bu Sayfamızda Fizyoloji Testlerine Ulaşabilirsiniz.

Fizyoloji Testleri Aşağıdaki Konuları İçerir:

  • Fizyolojiye Girişü
  • Sinir ve Endokrin Sistemi Testi
  • Duyu Organları Testi
  • Dolaşım sistemi Testi
  • İskelet ve Kas Sistemi Testi
  • Sindirim ve Üriner Sistemi Testi
fizyoloji testleri

Fizyoloji Testlerindeki Örnek Sorular:

Fizyoloji Testleri Örnek Soru:

Bir cisme uzanırken uzaklık ayarı yapılamamsı, istemli hareketler sırasında ellerde titreme ve kaslarda gevşeklik ortaya çıkması aşağıdaki yapıların hangisinde hasar olduğunu gösterebilir?
a. Basal ganglionlar
b. Beyincik
c. Bulbus
d. Thalamus

Fizyoloji Testleri Örnek Soru:

Büyüme hormonunun erişkin yaşta aşırı salgılanması sonucunda aşağıdakilerden hangisi gelişir?
a. Cücelik
b. Akromegali
c. Kretenizm
d. Devlik

Fizyoloji Testleri Örnek Soru:

Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda ya da çocukluk döneminde tiroid hormonun salgılanmaması durumunda ortaya çıkan tablodur?
a. Guatr
b. Hipotiroidizm
c. Hipertiroidizm
d. Kretenizm

Fizyoloji Testleri Örnek Soru:

Aşağıdakilerden hangisi, uterusun embriyoyu barındıran ve düz kas yapıya sahip olan tabakasıdır?
a. Parametrium
b. Myometrium
c. Endometrium
d. Endotelyal tabaka

Fizyoloji Testleri Örnek Soru:

Yaşamın devam edebilmesi için vazgeçilmez bir kimyasal madde olan su ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
a. Yetişkin bir insanın vücut ağırlığının %50-60 sudur.
b. Yaş ilerledikçe insan c. vücudundaki su oranı artar
c. Vücudumuzun su oranı sabittir
d. Vücudumuzdaki su oranı yaşa, cinsiyete, kiloya bağlı olarak değişebilir

Fizyoloji Testleri Örnek Soru:

Beyin bölgelerinden hangisi koku duyusu hariç bütün duyusal bilginin toplandığı ve beynin alt bölgelerine iletildiği bölgedir?
a. Cerebellum
b. Limbik sistem
c. Talamus
d. Hipotalamus

Omurganın Yapısı:

-Omurga 33 veya 34 omurun (vertebrae) üst üste sıralanmasıyla oluşur. Yetişkinde omurga, sakrum ve koksiks omurlarının kemikleşip kaynaşmasından dolayı 26 adet bağımsız kemikten oluşur. 26 adet omur birbirlerine discus intervertebralis (omurlar arası disk) olarak adlandırılan lifli kıkırdaktan yapılı bağlarla birbirine bağlanmıştır.

-Columna vertebralisi yapan, sakrumun üzerinde kalan ilk 24 omur presakral omurlar (gerçek, hareketli omurlar) olarak adlandırılır.

-Omurgaya yandan bakıldığında eğrilikler olduğu görülür. Öne doğru olan eğriliklere lordoz, arkaya doğru olan eğriliklere ise kifoz denir. Boyun ve bel bölgesinde lordoz, göğüs ve sakral bölgede kifoz vardır.

Bölgelere Göre Omurların Özellikleri:

Boyun Omurları (Vertebrae cervicales): Boyun bölgesinde 7 omur bulunur. Hareketli omurların en küçükleridir. Enine çıkıntılarının üzerindeki delikler üst üste gelerek bir kanal oluşturur. Buradan beyne giden arter (a. vertebralis) geçer.

Göğüs Omurları (Vertebrae thoraccicae): Göğüs omurları 12 adettir. Gövdeleri ve çıkıntıları boyun omurlarına göre daha kalındır. Her bir tipik göğüs omuru 10 adet eklem yüzüne sahiptir. Tüm göğüs omurları, gövdesi ve enine çıkıntılarındaki eklem yüzleri ile kaburgalarla eklem yapar.

Bel Omurları (Vertebrae lumbales):

Bel omurları 5 adettir. Presakral omurların en sağlam ve en büyükleridir. Bel omurlarının gövdeleri, taşıdığı ağırlığın artmasına bağlı olarak diğer omurlara göre daha kalındır.

Kuyruk Sokumu Kemiğİ (Os sacrum): Sakral omurların ve arasındaki disklerin kemikleşip, birleşmesiyle oluşmuştur. Başlangıçta 5 adet olan omur, birleşerek yetişkinde tek kemik halini almıştır.

Kuyruk Kemiği (Os coccygea): Omurganın en son bölgesidir. Sakrum gibi 4-5 omurun kaynaşıp birleşmesiyle oluşmuş tek kemiktir. Üstte sakrumla eklemleşir, alt ucu serbest, küçük bir üçgen şeklindedir. Omurganın desteklenmesinde pek katkısı yoktur.

2-Göğüs Kafesi Kemikleri (Ossa Thoracicae):

Göğüs kafesini; önde göğüs kemiği, (os sternum) ön, yanlarda ve arkada kaburgalar, (costae) arka ortada göğüs omurları (vertebrae thoracicae) oluşturur. Göğüs iskeletinin çevrelediği boşluğa, göğüs boşluğu (cavum thoracis) denir.

Göğüs kemikleri 25 adettir ve os sternum (göğüs kemiği) , costae (kaburgalar)dan oluşur.

  • A-)Os Sternum (Göğüs Kemiği):

Göğüs kafesinin ön ortasında yer alan, yukarıdan aşağıya uzanan, yassı bir kemiktir. Sternumun üç bölümü vardır. Bunlar:

  • Sternum Sapı (Manubrium sterni): Diğer bölümlere göre, daha geniĢ ve kalın olan üst bölümdür.
  • Sternum Gövdesi (Corpus sterni): Sternum sapı ile hançersi çıkıntı arasında kalan orta bölümdür. Yanlarda bulunan çentiklerle kaburgalar eklem yapar.
  • Ksifoid (hançersi) Çıkıntı (Processus xiphoideus): Sternumun sivri olan alt parçasıdır.

Bilgi Kaynağı:

Milli Eğitim Bakanlığı Anatomi ve Fizyoloji Ders Modülleri, 2012

https://tr.wikipedia.org/wiki/Fizyoloji