Bu Sayfamızda Anatomi Testlerine Ulaşabilirsiniz.

Anatomi Testleri Aşağıdaki Konuları İçerir:

 • Sinir Sistemi Testi
 • Duyu Organları Testi
 • İskelet Sistemi Testi
 • Solunum Sistemi Testi
 • Sindirim Sistemi Testi
 • Dolaşım ve Endokrin Sistemi Testi
anatomi testleri

Anatomi Testlerindeki Örnek Sorular:

Anatomi Testleri Örnek Soru:

Denge ve motor hareketlerin koordinasyonunu sağlayan merkezi sinir sistemi (MSS) yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Pons
b. Temporal lob
c. Cerebellum
d. Bulbus

Anatomi Testleri Örnek Soru:

Koku harici duyuların kortekse gitmeden önce işlendikleri merkezi sinir sistemi (MSS) bölümü hangisidir?
a. Talamus
b. Epitalamus
c. Hipotalamus
d. Pons

Anatomi Testleri Örnek Soru:

El ve ayak ayalarındaki kalın deride bulunan, duysal mekanoreseptör gibi çalışmalarının yanında nöroendokrin işlevlere de sahip olan hücre hangisidir?
a. Langerhans hücreleri
b. Melanositler
c. Merkel hücreleri
d. Mastositler

Anatomi Testleri Örnek Soru:

Kemiklerin birbirine fibröz bağlar aracılığıyla bağlanmış olduğu eklem çeşiti aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sutura
b. Gomphosis
c. Syndesmosis
d. Symphysis

Anatomi Testleri Örnek Soru:

Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminin görevlerinden değildir?
a. Mikroorganizmlara karşı vücudun korunmasını sağlamak
b. Sesin oluşumunu sağlamak
c. Mekanik sindirimi sağlamak
d. Karbondioksit dengesini sağlamak

Anatomi Testleri Örnek Soru:

Aşağıdakilerden hangisi hipotalamus tarafından salgılanan ve hipofizin arka lobunda depolanan, vücudun sıvı dengesini ve kan basıncını kontrol eden hormondur?
a. ADH
b. LH
c. TSH
d. Prolaktin hormon

anatomi testleri

Caput (Kafa)

İnsan vücudunun en üst kısmında bulunan, beyni koruyan ve duyu organlarını üzerinde bulunduran yapıya caput (kafa) denir. 29 kemikten oluşan baş iskeletinin tümü cranium olarak adlandırılır. Cranium kemiklerine ossa cranii adı verilir. Bu kemiklerden 8 tanesi kafatası kemiği, 14 tanesi yüz kemiği, 6 tanesi kulak kemikçikleri ve 1 tanesi de dil kemiği (hyoid) kemiğidir. Kafatası kemikleri viscerocranium (yüz iskeletini saran kemikler) ve neurocranium (beyin çevresini saran kemikler) diye ikiye ayrılır.

Kafatası Kemikleri

Kafatası kemikleri, beyni saran kemikler olarak bilinir. Toplamda 8 tanedir.

 • Şakak kemiği (Os temporale), 2 adet
 • Duvar kemik (Os parietale), 2 adet
 • Art kafa kemiği (Os occipitale), 1 adet
 • Alın kemiği (Os frontale), 1 adet
 • Temel kemik (Os sphenoidale), 1 adet
 • Kalbur kemik (Os ethmoidale), 1 adet
 
1) Şakak Kemiği (Os Temporale)

Çift kemikten oluşur. Kafatasının yan ve alt kısmında bulunur. Os temporale işitme ve denge organı olan kulağı barındırır. Bazı sinir ve damarların geçtiğinden dolayı önemli bir kemiktir.

Os temporale, pars squamosa, pars tympanica, pars mastoidea ve pars petrosa olmak üzere 4 bölümü vardır.

 
2) Çeper Kemiği (Os parietale, Duvar kemiği)

Bu kemikte çift kemikten oluşur. Kafatasının üst yan duvarında bulunur. Koruma fonksiyonu bulunan parietal kemik membranöz orijinli bir kemiktir. Dış yüzündeki kabarıklık tuber parietale olarak adlandırılır. Os parietale arkada oksipital kemikle sutura lambdoidea, önde frontal kemikle sutura coronalis aracılığı ile birleşir.  Kemiğin arka üst bölümündeki bir delikten parietal emissar ven geçer.

 
3) Alın Kemiği (Os frontale)

Tek kemikten oluşur. Kafatasının ön üst bölümünde yer alır. Göz yuvalan (orbita)’nın üst bölümü ile alının şekillenmesini sağlayan bir kemiktir. Bu kemik sinüs frontalis nedeniyle havalı bir kemiktir. Yeni doğan bebeklerde bu kemik iki parçadır daha sonra tek parça hailne gelmektedir.

 
4) Ense Kemiği (Os occipitale, Art kafa kemiği)

Tek kemikten oluşur. Kafatasının arka kemiğini oluşturur. Kafatası tabanında, kafatası boşluğu ve omurga boşluğunu birleştiren büyük deliği (foramen magnum) çevreler. Kafatası tabanında temel kemik ile üst geniş parçası duvar kemik ile yanlarda şakak kemiği ile eklemleşir. Oksipital kemik birinci boyun omuru (atlas) ile de eklemleĢerek baĢın gövde ile bağlantısını sağlar.

 
5) Kanatsı Kemik (Os sphenoidale, Temel kemik)

Tek kemikten oluşur. Kafatası içerisindeki tüm kemiklerle eklemleşir. Şekil olarak kanatlarını açmış, bir yarasaya benzemektedir. Kemiğin ortasındaki içi boĢ, kubik bir kutuya benzeyen bölüme, corpus sphenoidalis (korpus sfenoid) denir. Korpus denilen kemik gövdesi içindeki boşluğa, sinüs sphenoidalis denir. Temel kemik korpusunun üst yüzündeki eyere benzeyen çukura, sella turcica (Türk eyeri) denir. Bu çukurda iç salgı bezlerinden hipofiz bezi bulunur.

6)Kalbur kemik (Os Ethmoidale)

Tek kemikten oluşur. Kafatası tabanının ön bölümünde, sfenoid kemiğin önünde, frontal kemiğin altındaki çentiğe yerleşmiştir. Bu kemik, burun boşluğunun tavanı, dış yan duvarları, burun bölmesinin üst kısmı ve her iki göz çukurunun iç yan duvarını yapar. Yatay ve düşey diye iki laminadan oluşur.

Kaynak:

Milli Eğitim Bakanlığı Anatomi ve Fizyoloji Ders Modülleri, 2012

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kafa

anatomi testleri