Nükleik Asitler Testi'ne Hoş Geldin, hemen testi çöz ve sonucunu gör.

Adınız
E-mail adresiniz
1. Aşağıdakilerden hangisi nükleotidleri, nükleozid ve fosforik asitlere yıkan enzimdir?
2. Nükleik asitlerin metabolizması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
3. Purinler, aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?
4. Yapısında adenin bulunan nükleozide ne ad verilir?
5. Aşağıdakilerden hangisi nükleozidlerin yapısında bulunmaz?
6. Aşağıdakilerden hangisi bir “pirimidin” dir?
7. DNA ve RNA’nın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
8. Nükleoproteinler ve nükleik asitlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
9. DNA aşağıdakilerden hangisinde en fazla miktarda bulunur?
10. Protein sentezi için gerekli genetik mesajı nükleustaki DNA’dan sitoplazmadaki ribozomlara taşıyan tRNA’lardır.