Sinir ve Kas Doku Testi'ne Hoş Geldin, hemen testi çöz ve sonucunu gör.

Adınız
E-mail adresiniz
1.
Çizgili kasta polarizasyon mikroskobunda hangi bant en koyu görülür?
2.
Kalp kası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
3.
Kas dokuda bulunan mitokondrilere ne ad verilir?
4.
Beyin ve omurilikte sinir hücrelerinin gövdeleri aşağıdakilerden hangisinde bulunur?
5.
Çizgili kaslarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
6.
Çok fazla sayıda dendrit ve bir tek aksona sahip sinir hücrelerine ne ad verilir?
7.
Nissl Granülleri hangi iki yapıdan meydana gelir?
8.
Sinir hücre sitoplazmasının sinir doku terminolojisindeki karşılığı nedir?
9.
Akson ile dendrit arasında oluşan morfolojik sinaps aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Düz kas ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?