Histoloji Ders Notları

Histolojiye Giriş 1 (Temel Kavramlar ve Histolojik Teknik) Ders Notu >> İNDİR


Online Testler
histoloji ders notları

Histoloji Ders Notlarındaki Bazı Örnek Notlar:

Histoloji Ders Notları Örnek-1

Histolojiye Giriş
Histoloji: Doku Bilimi
Histoloji adından anlaşılacağı üzere en basit anlamıyla dokuları inceler.
Histolojide elde edilen bilgiler ile birçok hastalığın teşhis ve tedavisinde kullanılır.
Temel Kavramlar:
Hücre: Vücudun en küçük canlı birimi ve temel yapı taşıdır.
Doku: Aynı işlevdeki hücrelerin bir araya gelmesi ve bu hücrelerin salgıladıkları ara maddenin
bütününe denir.
Organ: Dokuların bir araya gelmesiyle oluşan belli bir işleve hizmet eden yapılar.
Sistem: Organlar bir araya gelerek sistemleri oluştur.

histoloji ders notları

Histoloji Ders Notları Örnek-2

Histolojik Teknik: Dokuları, özellikle mikroskop altında incelemek üzere belli işlemlerden geçmesine histolojik teknik adı verilir.

Hücre ve Dokuları İki Şekilde İncelemek Mümkündür:

 • Canlı İnceleme ve Cansız İnceleme

Hücreleri Mikroskobik İnceleme Yöntemleri:

 • Rutin preparat hazırlanması
 • Özel tekniklerin uygulanması
 • Mikroskobik incelemeler
histoloji ders notları

Histoloji Ders Notları Örnek-3

HİSTOLOJİK TEKNİK AŞAMALARI:

 1. Tespit: Hücreleri ve hücrelerarası materyali yaşamın durduğu andaki yapısal ve kimyasal durumunda sabitleştirir. Formaldehid, Asit pikrik, Aseton gibi tespit ajanları vardır.

Tespitin Amaçları:

 • Otolizi önlemek
 • Tespiti yapılan maddeleri sabitleştirmek
 • Proteinlerde koagülasyon ve çökme
 • Dokuda sertleşme ve kesilebilirlik
 • Boyanmanın kolaylaştırılması
 • Dokuyu korumak
 1. Yıkama: Tespitte kullanılan kimyasalların tortu ve çökeltilerini uzaklaştırmak için yapılır. Su veya %70-80 Alkol kullanılabilir.
 2. Dehidrasyon (Suyu Giderme): Tespit solüsyonları ya da yıkama sonucunda organ parçaları üzerinde kalan fazla suyun geri alınmasıdır.
 3. Saydamlaştırma (Şeffaflandırma): Dokudaki alkollü çıkarıp gömme materyalinle yer değiştirebilen bir maddenin dokuya sokulması amaçlanır. Bu maddeler aynı zamanda ışık geçirgenliğini de arttırarak dokuyu şeffaflaştırır.

Histoloji Ders Notları Örnek-4

 1. Gömme (Bloklama): 55-60°C eriyebilen parafinde organ parçalarının gömülüp bloklanmasıdır. Parafin ksilol ile yer değiştirir. Böylece hem dokunun içine girer, hem de dokunun etrafını kaplar.
 2. Kesit Alma: Mikrotom adı verilen özel araçlarla parafin bloklardan 5-7μ kalınlığında kesitlerin alınmasıdır.
 3. Kesitleri Boyamaya Hazırlama: Bloklardan alınan parafinli kesitler, kırışıkları giderilip lamlar üzerine yapıştırılarak kurutulur.
 4. Boyama: Boyamaya hazır kesitleri istenilen amaca uygun boyama yöntemi ile boyamak ve bu işlemden sonra kesit üzerinin bir lamel ile kapanmasıdır.

Asit boyalar: Eosin, asit fuksin, laytgrin

Bazik boyalar: Bazik fuksin, toluidinbleu, tiyonin, metilen bleu.

anatomi ders notları
Fizyoloji Ders Notları