Online Sözlük

All | # A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Popüler Kelimeler: arter  /  abdomen  /  bandaj  / 
There are currently 113 terimler in this directory
A

Aasmus
Solunum güçlüğü, nefes darlığı; astım.

Abartikulasyon
Eklem yapmayan, eklemi oluşturan kemiklerden birinin yerinden ayrılması.

Abdomen
Pelviksle toraks arasında bulunan kısım diğer adıyla karın.

Abdominal
Karınla ilgili, karna ait.

Abdominalji
Karın ağrısı.

Abdominoanal
Karın ve anüs ile ilgili.

Abdominöz
Kabartı gösteren karna sahip; şişik karın.

Abiyotik
Canlılık göstermeyen, cansız.Yaşam belirtilerini yok eden.

Ablaktasyon
Sütten kesilme.

Ablasyon
Vucüttaki patolijik bir durumun cerrahi işlemlerle alınması

Aborsiyon
Çocuk düşürme, gebelikte düşük durumu.

Abse
Dokularda görülen kese tarzında içerisi cerahat ya da iltihap oluşumu.
abse

Addison Hastalığı
Böbrek üstü bezlerinin yetersiz hormon salınımı sonucu ortaya çıkan bir hastalık.
addison hastalığı

Akromegali
Büyüme hormonunun fazla salgılanması nedeni ile ortaya çıkan anormal durum, dev adam hastalığı.
akromegali

Arter
Atardamar; kanı kalpten vucüdün diğer organlarına götüren damar

B

Bakterisid
Bakterileri canlı vücudunda veya deney ortamında öldüren maddeler. Antibiyotik, dezenfektan.

Bandaj
Bir yaralanma olduğu takdirde yaraya konan pansuman bezini sarmaya ya da sargıyı desteklemeye yarar. Kırıklarda, bölgenin tespiti ve hareketsizliğini sağlamak için de kullanılır; sargı.
bandaj

Bası
Bir organ veya yapının belirli bir kısmına yapılan baskı.

Bennet Kırığı
Birinci metakarpal basisin intraartiküler kırığıdır, boksör kırığı olarak da bilinir.

bennet

Besiyer
Mikroorganizmalarım üretilmesi için gerekli maddeleri, besinlerin eklenerek hazırlandığı ortam.

Bilirubin
Eritrositlerde bulunan hemoglobin proteininin parçalanması sonucu oluşan sarı renkli madde, pigment.

Bradikardi
Kalp atışlarının dakikada 60'ın altına düşmesi, kalp atışlarının yavaşlaması.

Bradipne
Solunum sayısının dakikada 10'un altına düşmesi, solunumun yavaşlaması

Bronkodilatör
Bronşlardaki daralma durumunu değiştiren, yani bronşları genişletip oksijen alımını artıran ilaçlar.

C-Ç
Caisson Hastalığı
Genellikle dalgıçların yaşadığı ani basınç değişimi sonucu oluşur. Vurgun.

Caroli Hastalığı
Safra kanallarında oluşan dilatasyon.

Çekum
Kalınbağırsağın başlangıcı olarak bilinen kese, kör bağırsak.

Cerahat
Dokularda oluşan iltihap sonucu, kıvamlı, farklı renklerdeki sıvı. İrin.

Cerrah
Hastalıkları gidermek için el ve alet becerisi kullanarak ameliyat yapan uzman hekim. Operatör.
cerrah

Ceset
Yaşam fonksiyonları olmayan. Ölü beden, naaş.

Çiçek Hastalığı
Her yaşta ve her cinste kişilerde görülen irili kabarcıklar dökerek izler bırakan ağır, ateşli ve bulaşıcı bir hastalıktır.
null

Çıkık
Eklemi oluşturan iki yüzeyin birbirinden ayrılması sonucu oluşan durum.

Çölyak Hastalığı
Buğday, arpa gibi besinlerde bulunan glüten proteinine karşı olan hassasiyet sonucu oluşan ve ince bağırsakta emilimi azaltan bir rahatsızlıktır.

D

D Hipervitaminozu
Vücuda çok fazla D vitamini alınması ve aşırı şekilde birikmesi sonucu görülen belirtiler.

D vitamini
Kalsiyum ve fosforun sindirim yollarında kullanımı ve emilimi ile özellikle çocuklarda büyüme için gerekli vitamin.

Dağ Hastalığı
Diğer adıyla irtifâ hastalığı, hızlı bir şekilde belli bir yüksekliğin üzerine çıkıldığı zaman insan üzerinde oluşan etkiler.

Dalak
Midenin arkasında, diyaframın altında, sol böbreğin üstünde, yassı, uzunca, akyuvar üreten ve yıpranmış alyuvarları toplayan, damarlı, gevşek bir dokudan oluşmuş organ.
dalak

Dudak-Damak Yarığı
Embriyolojik dönemde çeşitli nedenlerden dolayı bebeğin yüz bölgesindeki yapıların birleşme kusuru nedeniyle ortaya çıkan bir hastalıktır.
damak yarığı

E

Ekspirasyon
Akciğerlerden havanın dışarıya atılması

Ekzoftalmi
Göz küresinin dışa doğru fazla bir çıkıntı yapmasına verilen ad
Ekzoftalmi

Ekzositoz
Hücre içindeki büyük moleküllerin boşaltım kofulları ile hücre dışına atılması olayına bu ad verilir. Bu olay sırasında ATP harcanır.

Emboli
Vücutta bulunan arterlerde damarların pıhtı veya başka bir cisim nedeniyle tıkanması durumu, vücutta taşınan kan pıhtısınada emboli adı verilebilir.

Endotelyum
Kan ve lenf damarlarının iç yüzeyini örten, skuamöz yapıda, tek hücreli ince bir katman oluştururlar.
endotel

Enteral Beslenme
İnsanın gastrointestinal sistemi (bağırsak) yoluyla besin verme veya ilaç uygulama

F

Fagosit
Yiyen hücre anlamına gelir. Fagositoz yapan hücrelere verilen genel addır.

Fagositoz
Fagosit hücrelerin solid partikülleri yakalayıp yutması ve sitoplazmasında oluşturduğu fagosom adı verilen boşluğa hapsederek sindirme çabasıdır.

Fagozom
Fagositozla alınan maddenin oluşturduğu vakuol.

Fakultatif
Bir yere bağımlılığı olmayan, alternatif koşullarda  yaşayan.

Fruktoz
Altı karbonlu monosakkarit. Daha çok meyvelerde bulunur.
fruktoz

G

Gavaj
Besin alımında sorun yaşayan hastalara kateter aracılığıyla mideye besin gönderme.

Glukagon
Kandaki glukoz düzeyini artırır. Pankreastaki langerhans adacıklarından salınır. İnsüline antagonisttir.

Glukokortikoid
Böbrek üstü bezlerden yani adrenal bezlerden salgılanan hormonlardır. İnsan için en önemli çeşiti kortizoldür

Gonadotropin
Kadınlarda yumurtalıkların (overler), erkeklerde testisleri uyaran ve hipofizin ön lobundan salgılanan hormonlar. Testosteron, östrojen gibi.

Guatr
Tiroit bezinin büyümesi, şişmesine denir.
guatr

H

Habis
Kötü sonuçlanan. Kötücül. Eş anlamlısı kanser.

Hafaljezi
Cilde temas sonucu oluşan ağrı durumu.

Halüsinasyon
Diğer adıyla varsanı bir duyu organını uyaran hiçbir nesne veya uyarıcı olmaksızın, sanılar almaktır.

Halüsinojen
Halüsinasyona neden etken veya madde.

Hamartom
Diğer adıyla hamartoma geliştiği organda normal olarak mevcut bulunan oluşturucu unsurlarla anormal bir karışımdan oluşan tümör görünümlü bir doku malformasyonudur.
Hamartoma

Hansen Hastalığı
Hansen basili (Mycobacterium leprae) adı verilen bir mikroorganizmanın yol açtığı, çevresel sinir sistemi ve deri başta olmak üzere birçok sistem ve organı etkileyebilen, bulaşıcı bir hastalıktır. Cüzzam; lepra hastalığı.
cüzzam

Haptoglobin
İnflamasyon, infeksiyon durumlarında düzeyi yükselen karaciğer tarafından üretilen bir glikoproteindir.

K

Kabakulak
Paramyxoviridae familyasından zarflı bir RNA virüsü olan Kabakulak virüsünün sebep olduğu viral bir hastalıktır. Eş anlamlısı epidemik parotit.
kabakulak

Kabızlık
Diğer adıyla konstipasyon, bağırsak hareketlerinin yetersiz olması, defekasyon zorluğu sonucu görülen durum.

Kaburga
Göğüs kemiği ve omurlarla birleşerek göğüs kafesini yapan, sağ ve solda 12 tane olmak üzere toplam 24 tane olan yassı kemiklerin her biri. Kosta.

Kafa
Diğer adıyla baş. Hayvan ve insanların en rostral bölümünde bulunan, genellikle beyin, göz, kafatası, kulak, burun ve ağızı içeren kısımdır.

Kafatası
İnsanda ve omurgalılarda içinde beyin bulunan, başın kemik bölümü.
kafatası

Kalkan Bezi
Bkz. Tiroid bezi.

Kalp
Kalp kası olarak bilinen özel bir tip çizgili kastan oluşmuş, içi boş, kendiliğinden kasılma özelliğine sahip kuvvetli bir kan pompası. Yürek.

L

Lenfosit
Kemik iliğinde üretilen, hastalık etkenlerine karşı savunma sağlayan beyaz kan hücreleridir.
lenfosit

Lezyon
Hastalık veya bazı zedelenmeler sonucu patolojik reaksiyon göstermiş doku bölgesi, diğer bir tabirle doku bozukluğu.
lezyon

Ligament
Kemikler arasında bağlantıyı sağlayan fibröz bağ dokudur.
ligament

Lokal Anestezi
Vücudun sadece belirli bir bölgesini uyuşturan anestezi türüdür.

M

Makrofaj
Dokularda bulunan patojenlerin, ölü gözelerin (hücrelerin), hücresel kalıntıların ve vücuttaki yabancı maddelerin yutulmasından sorumlu hücrelerdir. (Yunanca: "büyük-yiyiciler")

Makrokist
Büyük kist.

Makrozi
Aşırı büyüme

Makül
Parmak ile üstüne bastırıldığında kaybolan, kırmızı leke şeklindeki elementer lezyon. Benek.
makül

Mikrognati
Altçenenin yetersiz gelişmesi (hipoplazi) niteliğinde bir anomalidir; 1. ve 2. faringeal arklara (brankial yarık) özgü malformasyonların çoğu çene-yüz bölgesindeki mezenkimal dokunun embriyolojik dönemdeki yetersizliğine bağlanmaktadır.

N

NANDA Tanıları
Tıp alanında çok kullanılan, hemşirelik tanıları terminolojisidir.

Nefron
Böbreğin en küçük yapısıdır . İdrar oluşumunu sağlar.
nefron

Nekroz
Canlının dokusundaki bir veya daha fazla hücrenin ölmesidir. Kısacası doku ölümü.

Noradrenalin
Böbrek üstü bezlerinde bulunan medulladan hormon olarak salınır. Hormon veya nörotransmitter görevi vardır

Nöron
Sinir sisteminin temel işlevsel birimidir, diğer adıyla sinir hücresi.
nöron

O

Obez
Aşırı yağlı, aşırı şişman.

Obezite
Bağ dokusunda aşırı yağ birikimi. Çok şişmanlık.

Obsesyon
Kişinin aşırı şekilde takıntılı olma durumu, tekrarlanan ve kontrol altına alınamayan davranışlar. Saplantı.

Oksijen
Atom numarası 8 olan, canlılığın çok büyük bir kısımının ihtiyacı olan bir element.

Oniki Parmak Bağırsağı
İnce bağırsağın ilk ve en kısa bölümüdür. Mideden sonra gelir. Duodenum.
oniki Parmak bağırsağı

P

Pnömoni
Akciğerde görülen enfeksiyonların oluşturduğu lezyonlara verilen ad. Halk arasında zatürre olarakta bilinir.
pnömoni

Psikiyatri
Ruh ve sinir hastalıklarıyla, kişide görülen önemli uyumsuzlukları önleme, teşhis ve tedavi etmeyle uğraşan uzmanlık dalı

Psikoz
Türlü sebeplerle kişiliğin bütünlük ve uyum gücünü geniş ölçüde yıkan ruhsal bozuklukların tümüne verilen ad.

Ptyalizm
Aşırı miktarda tükürük (salya) salgılanması. Salya akıntısı.

Puberte
Kızların ilk adet gördüğü ve erkeklerin sperm ürettiği dönem. Ergenlik.

S

Sakkaraz
Sakkarozu, gluktoz ve fruktoza parçalayan enzim.

Sakkaroz
Diğer adlarıyla sükroz veya çay şekeri, C12H22O11 formülüyle gösterilen ve bir glukoz ve bir fruktoz molekülünün bir araya gelmesiyle meydana gelen disakkarittir. IUPAC adI β-D-fruktofuranozil-(2→1)-α-D-glukopiranosit şeklindedir.
sakkaroz

Sakkarozüri
İdrarda sakkaroz görülme durumu. Eş. a. Sukrozüri.

Saprofit
Atık organik maddeleri veya ölü organizmaları ayrıştırarak besin elde eden organizmalara denir. Diğer adlarıyla çürükçül, ayrıştırıcı.

Sarı Humma
Grip benzeri bir tablodan, ağır karaciğer hastalığı ve kanamalı ateşe kadar geniş bir hastalık tablosuna yol açan akut viral bir hastalıktır. Karaciğer ve böbreklerde lezyonlar görülür.
sarı humma

T

Tablet
Toz halindeki ilaçların, sıkıştırılarak kesik silindir ya da yuvarlak şekillerde sunulmasıdır.
tablet

Takipne
Hızlı solunum olarak nitelendirilir. Solunum sayısı dakikada 24’den fazladır. Taşipne.

Tansiyon
Kan basıncı olarak da adlandırabileceğimiz, kalbin kanı periferik sisteme pompaladığı zaman damarlarda oluşan basınç.

Taşikardi
Kalp atım hızının dakikada 100'den fazla olması durumudur.

Transdermal Terapötik Sistem (TTS)
Etkili maddenin bir flaster içine yerleştirilmesiyle hazırlanan farmsötik ilaç formlarıdır. Cilt üzerine yerleştirilir. Kulak arkası veya göğüs bölgesine uygulanır.
tts

Ü

Ülser
Daha çok midede ve bağırsakta görülen kendiliğinden iyileşmeyen ve kronik bir gelişme gösteren yara.

Ülserasyon
Ülserin başlamasına neden olan durum.

Ünite
Biyolojik maddelerin (enzim, hormon, insülin v.b.) ölçüm birimi. 1 cc ilaç 100 ünite eder.
ünite

Üratemi
Kanda ürat bulunması.

Üreter
İnsan anatomisinde, idrarı böbreklerden idrar torbasına taşır. Üreterler kaslı borulardır ve bu nedenle idrarı peristaltizm hareketleri ile ileri itebilirler. İdrar borusu.
üreter

Üreterik
Üreter ile ilgili olan

Y

Yağlı Dışkı
Feçeste yağlı maddelerin aşırı bir şekilde bulunması.

Yağlı İşeme
İdrarda yağın olması durumu. Adipozüri.

Yanık
Isı, elektrik, kimyasal madde, sürtünme ya da radyasyon nedeniyle et veya deri üzerinde meydana gelen bir yaralanma çeşididir.

Yarık Dudak
Embriyolojik dönemde çeşitli nedenlerden dolayı bebeğin yüz bölgesindeki yapıların birleşme kusuru nedeniyle ortaya çıkan bir hastalıktır.

Yatak Yarası
Yatağa ya da tekerlekli sandalyeye bağımlı olan hastaların vücut ağırlığı nedeniyle yatak ya da tekerlekli sandalyeye daha fazla temas eden bölgelerde oluşan basınç nedeniyle kan dolaşımının ve doku beslenmesinin bozulmasına bağlı olarak iskemi ve nekroz sonucu gelişen yara. Basınç yarası veya dekubitis olarakta bilinir.

Not: Sözlük Geliştirilme Aşamasındadır.

Kaynaklar:

Yazılı Kaynaklar:

https://nedir.ileilgili.org/ , https://tr.wikipedia.org

Görsel Kaynaklar:

Envato Elements, Shutter Stock, Yandex Görseller

Detaylı kaynak bilgisi almak için bize info@hemsirekitabi.com mail adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.