Hemşirelik Esasları Ders Notları

Kliniğe Hasta Kabulünde Hemşirenin Sorumlulukları Ders Notu>>İNDİR


Fiziksel Muayene Yöntemleri Ders Notu >> İNDİR


Yaraların Sınıflandırılması Ders Notu >> İNDİR


Nabız Nedir, Nabız Özellikleri Ders Notu >> İNDİR


Tansiyon Ölçümü Ders Notu >> İNDİR


Vücut Mekaniği ve Pozisyonları Ders Notu >> İNDİR


Solunum Sistemi ve Özellikleri Ders Notu >> İNDİR


Sindirim Sistemi Muayenesi Ders Notu >> İNDİR


hemşirelik esasları ders notları

Hemşirelik Esasları Ders Notlarındaki Bazı Örnek Kısımlar:

Hemşirelik Esasları Ders Notları Örnek-1

İnspeksiyon (Gözle Muayene):

Kliniklerde hastaya yapılan ilk muayene işlemidir. Bireyin dış görünümü ve bireysel bakımı incelenir. 

İnspeksiyonda hastanın cilt rengine (soluk, sararmış); venöz dolgunluk olup olmadığına, kollateraller olup olmadığına; 

ciltte kabarıklık, şişlik, ameliyat izi, darp izi vs. olup olmadığına; skleralarının (göz akı) rengine; göz kapakları ve mukozalarının rengine bunların dışında bireyin oturuşu, etrafa olan ilgisi gibi başka durumlarda incelenir.

Palpasyon (Elle Muayene):

Palpasyonda vücudun sıcaklığı, derinin yapısı, nemi incelenir. Ağrı, hassasiyet ve kasılma durumu, deri altı yapıların büyüklüğü ve pozisyonu incelenir.

Batın içi bazı organların büyüklüğü, sınırları, ağrı durumu ve hassasiyeti incelenir ve bunların dışında kalp ritmi, perikard ve plevraya ait sürtünme sesleri incelenebilir. 

Palpasyonda ellerin soğuk olmaması önemlidir. Örneğin bir batın muayenesinde eller soğuk olursa istemsiz olarak ellediğimiz bölgedeki kaslar kasılır ve yanlış bulguya sebep olur.

Deriyi 1-2 cm çökerterek yapılan incelemeye hafif palpasyon; deriyi 4 cm çökerterek yapılan incelemeye derin palpasyon denir.


Hemşirelik Esasları Ders Notları Örnek-2

Kliniğe hasta kabulünde hemşirenin sorumlulukları nelerdir?
Hastaneye gelen hastanın durumu hakkında gerekli bütün bilgilerin toplanması ve bunların raporlandırılması hasta kabul sürecini hızlandıran en önemli etkenlerden birisidir.

Hastaneye gelen hasta kimliğinin dikkatli bir şekilde saptanması çok önemlidir, böylelikle karışıklıkların önüne geçilir.

Hasta dosyasında olan bütün kayıt formlarında hastanın kayıt bilgilerinin doğru ve açık bir şekilde kaydedilmesi gerekir. 

Hastanın adı soyadı, adresi bilgileri, iletişim bilgileri ve acil durumlarda kişiye ulaşılmadığı zamanlarda haber verilebilecek yakınlarının iletişim bilgileri önemli bilgilerdir ve bunların kayıt altına alınması gerekir. 

Hasta acil olarak gelmişse ve eğer kimliği saptanamıyorsa bu durum hastane yönetimine bildirilmesi gerekir.

Hastane yönetimi, polis ile beraber hastanın kimliğini saptamaya çalışmalıdır.
Hemşireler fizik muayene sırasında hastanın bütün sistemlerini kendi duyuları ile ya da belirli araç ve yöntemlerle muayene etmesi gerekir.

Hemşirenin hasta odasını düzenleme, anamnez alma, yaşam bulgularını kontrol etme ve bunları kayıt altın alma, hastanın ön değerlendirmesini yapma, risk faktörlerini değerlendirme ve alerji durumlarını belirleme gibi başka sorumlukları da vardır.

Taburculuk planlaması hangi konuları içermelidir?
Taburculuk planı hastanın hastaneye kabulünden hemen sonra başlar ve her hasta için özel bir taburculuk planlanmalıdır. 

Taburculuk planlanması koordine edilmiş, disiplinler arası yaklaşımı olan, hastanın sorunlarla baş etme ile ilgili becerilerini geliştiren, hastayı, ailesini ve diğer bakım verenleri içine almış olmalıdır. 

Hasta ve ailesine evde bakımın nasıl yapılacağı konusunda eğitim verilmesi, hastanın evde bakım sırasında yaşayacağı korku ve endişeleri gidermek, evde devam ettirilecek olan bakımın ve tedavinin eksiksiz sürdürülmesi ve hastanın hastalığı üzerindeki denetimini artırmak hemşirenin taburculuk planlanmasındaki amaçlarındandır.


Hemşirelik Esasları Ders Notları Örnek-3

Vücut Mekaniği ve Pozisyonları
– İnsan vücudunu oluşturan eklem, kas, kemik ve sinirlerin diğer sistemlerle iş birliği halinde
çalışmasını inceleyen bilime “vücut mekaniği” denir.


– Vücut mekaniğine uygun hareket edilmediği zaman oluşan sırt, bel ve eklem ağrıları yaygın, zor ve
pahalı bir sağlık sorunudur.
– Bu nedenle, hemşireler uygulamaları sırasında;


• Uygun vücut mekaniklerini kullanabilmek için hareketin düzenlenmesini ve hareket sırasında kasiskelet
ve sinir sistemi koordinasyonunu anlamak zorundadır.
• Günlük yaşamlarında ve hasta bakımında vücut mekaniğine uygun hareket etmelidirler.
• Böylece olası zorlanma, incinme, travma ya da sakatlanmalar önlenebilir.

Vücut Mekaniği ile İlgili Terimler:
Kas Tonusu: Bir kasın dinlenme anında ve uyanıkken hafif kasılı olması durumu.
Hipotoni: Kasların kullanılmaması sonucunda kas tonüsünün azalması.


Hipertrofi: Egzersiz, kas gücü gerektiren işlerde çalışma gibi durumlarda ve
sporcularda görülen, kasın fazla çalışması sonucu kasın büyümesidir.
Kas Atrofisi: Hipotoninin uzun sürmesi sonucunda kas liflerinin kısalarak,
küçülmesi.
Atoni: Kas tonüsünün tonüsünün kaybı.


Hemşirelik Esasları Ders Notları Örnek-4

Nabız Özellikleri
1. Nabız Hızı
• Kalbin bir dakikadaki atım sayısıdır.
• Yetişkinlerde normal nabız hızı dakikada 60-100 atımdır.
• Yaş ilerledikçe nabız sayısı azalır.
• Kalp hızının erişkinler için 100’ün üzerinde olmasına taşikardi, dakikada 60’ın altında olmasına bradikardi denir.

Normal Nabız Hızları( yaşlara göre ):
a) Yeni Doğan: 120-160 (ort.140)
b) Bebek : 100-140 (ort.120)
c) Çocuk : 80-120 (ort.100)
d) Yetişkin : 60-100 (ort.80)

2. Nabız Ritmi
• Kalp normal olarak birbiri ardına ve düzenli aralıklarla kan pompalar.
• Hissedilen kalp atımları arasındaki süre düzenli ve birbirine eşittir. Buna düzenli (regüler) nabız denir.
• Atımlar arasındaki sürenin kısa ya da uzun olması veya bazı atımların hissedilmemesi ritim bozukluğu (aritmi) olduğunu gösterir.

• Kalbin yaptığı zayıf atımlar perifere yansımadığı için periferal nabızda bir düzensizlik ortaya çıkar. Bu duruma defisit denir.
• Defisit tespiti için apikal ve radial nabız ölçümü birlikte yapılmalı ve aralarındaki fark değerlendirilimelidir.

3. Nabız Hacmi (dolgunluğu)
• Sol ventrikülün her sistolünde, perifere gönderilen kan miktarı nabzın dolgunluğunu belirler.
• Normalde nabız dolgundur ve kolay palpe edilir.
• Kan volümü arttığında kanın arter duvarına yaptığı basınç artacağı için nabız daha dolgun hissedilir. Buna dolgun nabız denir.
• Bazen nabız çok hızlıdır ve parmaklar arasında zor hissedilir. Parmakların hafif basıncı ile kaybolabilir. Buna filiform (ipliksi) nabız denir. Filiform nabızda, nabız dakikada 130 üzerindedir. Şok, kalp yetmezliği, kanama ya da aşırı sıvı kaybı durumunda oluşur.

Nabız Ölçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Egzersiz ve beslenme sonrası nabız ölçümü yapılacaksa sayılmadan önce hastanın 30 dakika dinlenmesi sağlanmalıdır.
• Apikal nabız alırken steteskopla, periferal nabız alınırken parmaklarla palpasyon yapılarak sayım yapılmalıdır.
• Atrial fibrilasyonda, kalp üzerine etki eden ilaçları vermeden önce ve sonra, nabız apeksten sayılmalıdır.

• Aritmi durumunda ve 2-3 yaş altı çocuklarda apikal nabız değerlendirilmelidir.
• Çocuklarda nabız ölçümü derece alma işleminden önce yapılmalıdır.
• İnvaziv girişimler, anjio yapılmış arter üzerinden nabız sayılmamalıdır.
• Uygun pozisyon verilmelidir.